Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 13:20

Karta obstarávania #14/2020
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Informácie

ID zákazky
7888
Názov predmetu
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Číslo spisu VO
14/2020
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 079 281,00 Kč
Hlavný CPV
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Stručný opis obstarávania

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: „Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196 podle předané projektové dokumentace z října 2017 pod názvem „Chodník Rýmařovská“ (SO 101A,B) a září 2019 pod názvem „Doplnění místa pro přecházení na sjezdu z ulice Rýmařovská v Bruntále“ (SO 102), zpracované projektantem Ing. Janem Hvoreckým, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Dopravní stavby č.a.: 1104104.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty