Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 13:30

Karta obstarávania #ID 7903
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby

Informácie

ID zákazky
7903
Názov predmetu
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby
Číslo spisu VO
ID 7903
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ obstarávania
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Doplňujúci CPV
90911300-9 - Umývanie okien
90919200-4 - Čistenie (upratovanie) kancelárií
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
90911200-8 - Čistenie (upratovanie) budov
VO sa delí na časti
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Verejný obstarávateľ vzhľadom na výmery, početnosť, periodicitu a jedinečnú špecifikáciu a požiadavky na plnenie predmetu zákazky, uskutočňuje prieskum trhu (ďalej len „PT“) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov a informácií o poskytnutých upratovacích službách v zmysle opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 a Príloha č. 2 Výzvy) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) na obdobie 24 mesiacov spôsobom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prieskum trhu realizovaný len za účelom určenia PHZ.

Termíny

Lehota na predkladanie
09.07.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Lesayová
jana.lesayova@unlp.sk
+421 556153010
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty