Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.01.2021 17:42

Karta obstarávania #153/2020
Zdravotnícky materiál - jednorazové rukavice

Informácie

ID zákazky
7921
Názov predmetu
Zdravotnícky materiál - jednorazové rukavice
Číslo spisu VO
153/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka zdravotníckeho materiálu - jednorazových rukavíc podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Výzvy.
Požiadavka na úspešného uchádzača:
- Predloženie technického (produktového) listu výrobkov v slovenskom alebo českom jazyku
- EÚ vyhlásenie o zhode v slovenskom alebo českom jazyku

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.07.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty