Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.06.2024 07:09

Karta obstarávania #MK/A/2020/13898
„MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Komunikácia