Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:15

Karta obstarávania #124/20
Dodávka brzdového obložení pro tramvajová vozidla KT8, KT8D5N, Vario, T6A5, T3R, Anitra a 13T

Informácie

ID zákazky
8021
Názov predmetu
Dodávka brzdového obložení pro tramvajová vozidla KT8, KT8D5N, Vario, T6A5, T3R, Anitra a 13T
Číslo spisu
124/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
960 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka brzdového obložení pro tramvajová vozidla KT8, KT8D5N, Vario, T6A5, T3R, Anitra a 13T

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka brzdového obložení pro tramvajová vozidla KT8, KT8D5N, Vario, T6A5, T3R, Anitra a 13T dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty