Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 20:10

Karta obstarávania #044/2020/§117
Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.

Informácie

ID zákazky
8065
Názov predmetu
Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.
Číslo spisu
044/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 244,00 EUR
Hlavný CPV
45410000-4 - Omietkarské práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom uskutočnenia stavebných prác : Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty