Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.10.2020 20:24

Karta DNS #VO-07-2020
Nákup IKT pre potreby univerzity

Informácie

ID zákazky
8076
Názov predmetu
Nákup IKT pre potreby univerzity
Číslo spisu VO
VO-07-2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 136-334135
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 524 510,25 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zriadeného DNS budú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.Pôjde predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.
V zriadenom DNS bude verejný obstarávateľ nakupovať aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

Tento DNS je zriadený len pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
14.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
14.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
10.09.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová, Karol Meliška
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Ďalšie kontakty
E-mail: karol.meliska@apuen.sk; Telefón: +421 948243889
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty

Zákazky