Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:41

Karta obstarávania #31/20
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18

Informácie

ID zákazky
8146
Názov predmetu
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18
Číslo spisu
31/20
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Tyto náhradní díly jsou specifikovány v příloze č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
31.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty