Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 02:05

Karta obstarávania #047/2020/VO - §117
Zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia so záložným pripojením pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8177
Názov predmetu
Zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia so záložným pripojením pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
047/2020/VO - §117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
72400000-4 - Internetové služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia so záložným pripojením pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 36 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 15 000, 00 € bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty