Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 15:22

Karta obstarávania #051/2020/§117
Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Obrancov mieru 20, Košice.

Komunikácia