Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 16:08

Karta obstarávania #034/2020/§117
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Detail správy #85223

Dátum a čas doručenia
05.08.2020 14:18:57
Od
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Nakoľko v predmetnej zákazke nebola predložená ani jedna ponuka verejný obstarávateľ v zmysle ust. §57 ods.1 písm. b) ZoVO zrušuje postup výberu dodávateľa na predmetnú zákazku.