Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 02:34

Karta obstarávania #034/2020/§117
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8192
Názov predmetu
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
034/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
44 000,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je likvidácia a spracovanie odpadu v rozsahu : termické zneškodnenie odpadu v spaľovni, zhromažďovanie a triedenie odpadov s následným zneškodňovaním odpadu, skládkovanie zneškodneného odpadu, manipulácia s odpadom externá doprava do 3,5t a nad 3,5t, prenájom veľkokapacitných kontajnerov o objeme 5m³, a objeme 7m³ pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb .

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty