Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.01.2021 02:18

Karta obstarávania #NR-108-20-OŘ-Ko
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu

Informácie

ID zákazky
8195
Názov predmetu
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu
Číslo spisu VO
NR-108-20-OŘ-Ko
Číslo z vestníka VO
Z2020-025964
Číslo z vestníka EU
2020/S 145-358011
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 400 000,00 Kč
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu

Stručný opis obstarávania

Předmět plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu“ je rozdělen na tři (3) samostatné části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení, resp. ve stupni pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8, resp. příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
17.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
17.03.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 1 „Lokalita Mírová

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
600 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 3 „Lokalita Vítkovická“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
500 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy