Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.12.2020 23:46

Karta obstarávania #NR-77-20-PŘ-Če
Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní

Informácie

ID zákazky
8268
Názov predmetu
Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní
Číslo spisu VO
NR-77-20-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní“.
Předmětem stavebních úprav v části stavby měnírny Kolejní je zřízení místnosti serverovny a místnosti zázemí servisu pro její občasnou obsluhu, a to do dvou místností stávajících skladů náhradních dílů a elektromateriálů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
28.08.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
27.11.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.