Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 19:20

Karta obstarávania #2356/2020
Jednovložkové mestské smetné koše

Informácie

ID zákazky
8272
Názov predmetu
Jednovložkové mestské smetné koše
Číslo spisu
2356/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
350,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Mestské oceľové jednovložkové koše určené do exteriéru (odolnosť voči poveternostným podmienkam) a na dennodennú manipuláciu podľa špecifikácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.08.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty