Stav: Zrušená

Serverový čas: 15.08.2020 10:17

Karta obstarávania #1/2020
Fotoaparát

Informácie

ID zákazky
8298
Názov predmetu
Fotoaparát
Číslo spisu VO
1/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
38651600-9 - Digitálne fotoaparáty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Jedná sa o dodanie tela fotoaparátu a objektív.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.08.2020 12:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Kysucké Nové Mesto
Adresa
Námestie slobody 94
Kysucké Nové Mesto
02401, Slovenská republika
Procesný garant
Dominik Šteiniger
dominik.steiniger@kysuckenovemesto.sk
+421 911885688

Dokumenty