Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:21

Karta obstarávania #HaMi 28/2020
Výmena frekvenčných meničov primárny a sekundárny vzduch

Informácie

ID zákazky
8323
Názov predmetu
Výmena frekvenčných meničov primárny a sekundárny vzduch
Číslo spisu
HaMi 28/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
34 850,00 EUR
Hlavný CPV
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
Doplňujúci CPV
31121110-4 - Výkonové meniče (konektory)
31151000-9 - Statické meniče
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
71632000-7 - Technické skúšky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Frekvenčné meniče pre vzduch kotlov 1 a 2 sú zastaraného typu Masterdrives, ktoré sa nevyrábajú od roku 2010. Výrobca garantuje dodávku náhradných dielov 10 rokov po skončení produkcie, čiže v roku 2020 už nebude možné dodať diely pre meniče zo štandardných servisných skladov.
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia frekvenčných meničov Sinamics ( alebo ekvivalent). Frekvenčné meniče Sinamics sa osvedčili svojou spoľahlivosťou, ponúkajú nové funkcie (DCC, Safety Integrated), nové možnosti komunikácie (Profinet).

Predmet a rozsah ponuky:

1) Projekt, návrh riešenia, výkresová dokumentácia, zakreslenie upravených stránok s pohonmi do schémy a dodanie v pdf formáte
2) Demontáž a likvidácia pôvodných starých meničov.
3) Montáž nových meničov do pôvodného rozvádzača a zapojenie do pôvodných obvodov
4) Oživenie meničov na pôvodnú funkciu
5) Odladenie s výrobou
6) OPaOS - revízna správa
7) cesta z bodu X – do Bratislava ZEVO, ubytovanie - súčasťou dodávky je odovzdanie nezablokovaného SW pre meniče a schém v PDF formáte
8) Dodanie parametrov meničov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty