Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 05:44

Karta obstarávania #NR-74-20-PŘ-Če
Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava

Informácie

ID zákazky
8326
Názov predmetu
Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava
Číslo spisu VO
NR-74-20-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je provedení vybourání a následné zabetonování části podlahy kolem montážních kanálů v hale tramvají Moravská Ostrava, z důvodu provádění vyrovnání kolejí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
02.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
02.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.