Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.09.2021 05:57

Karta obstarávania #NR-51-20-OŘ-Ja
Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS

Informácie

ID zákazky
8353
Názov predmetu
Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS
Číslo spisu
NR-51-20-OŘ-Ja
Číslo z vestníka VO
Z2020-027453
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 600 000,00 Kč
Hlavný CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
Doplňujúci CPV
30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály)
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
72261000-2 - Softvérové podporné služby
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
38551000-2 - Merače energie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS

Stručný opis

Účelem předmětu veřejné zakázky je zajistit optimální chod systému AISYS, a to za předpokladu aktivní a cílevědomé součinnosti Zadavatele i dodavatele, i vlastní snahy každé ze stran samostatně minimalizovat případné poruchy, závady a chyby provozu a užití systému AISYS. V zájmu dosažení účelu veřejné zakázky bude dodavatel provádět jak preventivní tak akutní servis na základě požadavku Zadavatele.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
14.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
14.03.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.