Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.12.2020 00:07

Karta obstarávania #NR-64-20-OŘ-To
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo

Informácie

ID zákazky
8363
Názov predmetu
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Číslo spisu VO
NR-64-20-OŘ-To
Číslo z vestníka VO
Z2020-027466
Číslo z vestníka EU
2020/S 152-373328
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
50222000-7 - Opravy a údržba vozňov
Doplňujúci CPV
34600000-3 - Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
34622000-3 - Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy
34622100-4 - Električkové osobné vozne
45111300-1 - Demontážne práce
45259900-6 - Práce na zvyšovaní parametrov zariadení
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo

Stručný opis obstarávania

Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelový tramvajový vůz. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.09.2020 11:00:00
Lehota viazanosti ponuky
03.03.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.