Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 03:22

Karta obstarávania #147/20
Dodávka náhradních dílů trakčních výzbrojí a statických měničů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.

Informácie

ID zákazky
8366
Názov predmetu
Dodávka náhradních dílů trakčních výzbrojí a statických měničů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.
Číslo spisu
147/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka náhradních dílů trakčních výzbrojí a statických měničů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů trakčních výzbrojí a statických měničů pro tramvajová vozidla DPMB, a.s. dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
26.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty