Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:56

Karta obstarávania #BZP.271.15.2020
„Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847km (odc. nr 230 km 3+680 – km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników w roku 2021”

Informácie

ID zákazky
8370
Názov predmetu
„Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847km (odc. nr 230 km 3+680 – km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników w roku 2021”
Číslo spisu
BZP.271.15.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 153-375181
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
90620000-9 - Odpratávanie snehu
Doplňujúci CPV
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert i dokumentów
10.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.09.2020 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Andrychów
Adresa
Rynek 15
Andrychów
34-120, Poľská republika
Procesný garant
Joanna Lachendro
joanna.lachendro@andrychow.eu
+48 338429952
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty