Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 07:10

Karta obstarávania #NR-93-20-PŘ-To
Diskové pole II.

Informácie

ID zákazky
8385
Názov predmetu
Diskové pole II.
Číslo spisu VO
NR-93-20-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30233141-1 - Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka "Diskové pole II."

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je dodání zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace předmětu plnění). Součástí předmětu plnění je návrh, instalace, zprovoznění, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a podpora provozu nového primárního úložiště dat. Bližší specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Návrh Kupní smlouvy). Zboží bude nové nepoužité.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
08.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
07.01.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.