Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 07:27

Karta obstarávania #NR-103-20-PŘ-To
Dodávka a instalace Firewallu

Informácie

ID zákazky
8475
Názov predmetu
Dodávka a instalace Firewallu
Číslo spisu VO
NR-103-20-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka a instalace Firewallu

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je návrh, dodávka, instalace, zprovoznění, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a podpora provozu nového Firewallu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
09.01.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.