Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:25

Karta obstarávania #2430/2020
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t

Informácie

ID zákazky
8501
Názov predmetu
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t
Číslo spisu
2430/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
53 884,00 EUR
Hlavný CPV
50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
Doplňujúci CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34330000-9 - Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie služieb – Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty