Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.09.2021 06:59

Karta obstarávania #NR-110-20-PŘ-Ko
Stavební úpravy objektu Vítkovická

Informácie

ID zákazky
8508
Názov predmetu
Stavební úpravy objektu Vítkovická
Číslo spisu
NR-110-20-PŘ-Ko
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Stavební úpravy objektu Vítkovická

Stručný opis

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele realizovat dílo, pod názvem „Stavební úpravy objektu Vítkovická“ v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace od společnosti CHCI-DŮM s.r.o., IČO: 03886964, se sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
02.10.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
01.01.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.