Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 03:42

Karta obstarávania #044-I/2020/§117
Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.

Informácie

ID zákazky
8514
Názov predmetu
Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.
Číslo spisu
044-I/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 898,00 EUR
Hlavný CPV
45410000-4 - Omietkarské práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom uskutočnenia predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty