Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 04:54

Karta obstarávania #07/2020_Premy
Zavedenie inovácie výroby spoločnosti v podobe 5-osého obrábania za pomoci prehlbovania duálneho vzdelávania so SOŠ.

Informácie

ID zákazky
8533
Názov predmetu
Zavedenie inovácie výroby spoločnosti v podobe 5-osého obrábania za pomoci prehlbovania duálneho vzdelávania so SOŠ.
Číslo spisu VO
07/2020_Premy
Číslo z vestníka EU
2020/S 164-398161
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
347 706,67 EUR
Hlavný CPV
42612000-9 - Obrábacie centrá (strediská)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Univerzálne 5-osé obrábacie centrum.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.10.2020 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
PREMY s.r.o.
Adresa
Pod Skalkou 5321/10
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427783

Dokumenty