Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 10:07

Karta obstarávania #216/2020
Výmena PVC podlahových krytín

Informácie

ID zákazky
8536
Názov predmetu
Výmena PVC podlahových krytín
Číslo spisu
216/2020
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44112200-0 - Podlahové krytiny
Doplňujúci CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

A) Predmetom zákazky je dodanie a výmena PVC podlahových krytín s lepeným soklom v administratívnych priestoroch Zariadenia núdzového bývania , Adlerova 4, 040 22 Košice na II. poschodí panelového bytového domu s výťahom. Jedná sa o dva 2-izbové byty s príslušenstvom v celkovej rozlohe podlahovej plochy bytu 56,53m2.
Rozsah predmetu zákazky zahŕňa najmä:
 Strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny, prebrúsenie a vyčistenie podkladu, nivelizácia podkladu
 Pokládka a lepenie PVC podlahovej krytiny, prechodový profil hliník, farba strieborná
 lepenie sokla
 Dokončovacie práce – frézovanie, zváranie, silikónovanie, montáž prechodového profilu
 Doprava materiálu a presun hmôt
 Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.08.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty