Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 23:38

Karta obstarávania #NL 19/2020
Pomocný materiál(ložiská, hadice, remene, spojky) pre opravu vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
8559
Názov predmetu
Pomocný materiál(ložiská, hadice, remene, spojky) pre opravu vozidiel MHD
Číslo spisu
NL 19/2020
Číslo z vestníka VO
31519 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 164-399421
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
216 151,62 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
44440000-6 - Ložiská
44165100-5 - Hadice
34326100-9 - Spojky a súvisiace časti
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie pomocného materiálu(ložiská, hadice, remene, spojky) pre opravu vozidiel MHD v zmysle priloženej technickej špecifikácie (Príloha č.4).

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.10.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Hadice, kolená

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
99 885,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Remene, spojky, okrúžky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
53 741,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
34326100-9 - Spojky a súvisiace časti
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Ložiská, brzdy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
62 524,61 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
44440000-6 - Ložiská
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody