Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2020 02:38

Karta obstarávania #16/2020/JH
Lieky ATC skupiny L01XC08

Informácie

ID zákazky
8576
Názov predmetu
Lieky ATC skupiny L01XC08
Číslo spisu VO
16/2020/JH
Číslo z vestníka VO
31761-MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 167-402876
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
4 365 056,00 EUR
Hlavný CPV
33652000-5 - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky sa nedelí na časti nakoľko ide o obstaranie jedného lieku s viacerými silami.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Lieky ATC skupiny L01XC08

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.09.2020 11:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty