Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 02:36

Karta obstarávania #PL 6/2020
Kanálové zdviháky

Informácie

ID zákazky
8591
Názov predmetu
Kanálové zdviháky
Číslo spisu VO
PL 6/2020
Číslo z vestníka VO
32461 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
40 459,00 EUR
Hlavný CPV
34326200-0 - Zdviháky vozidiel
Doplňujúci CPV
42413000-4 - Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie závesných pneuhydraulických kanálových zdvihákov, bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.09.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty