Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2019 11:28

Karta obstarávania #R1-9/234/2018
Rekonštrukcia a zateplenie strechy na pavilóne "H" v UNB Nemocnica Staré Mesto

Informácie

ID zákazky
861
Názov predmetu
Rekonštrukcia a zateplenie strechy na pavilóne "H" v UNB Nemocnica Staré Mesto
Číslo spisu VO
R1-9/234/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
149 600,00 EUR
Hlavný CPV
45215130-7 - Stavebné práce na objektoch kliník
Doplňujúci CPV
45261910-6 - Opravy striech
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom je kompletná rekonštrukcia strešného plášťa vrátanie tepelnej izolácie a všetkých súvisiacich prác. Strešná krytina je v katastrofálnom stave, prepúšťa vodu, je rozpraskaná a na mnohých miestach úplne chýba. Pretekajúca dažďová voda už zničila aj niektoré drevené časti krovu a preteká do podkrovných izieb. Pri intenzívnejších zrážkach sa voda dostáva až do priestorov pacientskych izieb na dermatovenerologickej klinike.
Ďalšie činnosti:
- dodávka a montáž lešenia
- demontáž starej eternitovej krytina ( likvidácia krytiny v súlade s platnými predpismi
o likvidácii nebezpečného odpadu)
- obnažiť pôvodný drevený krov( v prípade potreby vymeniť niektoré poškodené časti
konštrukcie krovu)
- dodávka a montáž nových klampiarskych výrobkov a prác
- dodávka a montáž tepelnej izolácie
- dodávka a montáž novej strešnej krytiny.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
22.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty