Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.06.2021 07:29

Karta obstarávania #NR-98-20-PŘ-To
Poskytování tiskových služeb

Informácie

ID zákazky
8671
Názov predmetu
Poskytování tiskových služeb
Číslo spisu VO
NR-98-20-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Poskytování tiskových služeb

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který poskytne odběrateli tiskové služby v rozsahu a za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o „Poskytování tiskových služeb“. Součástí předmětu plnění je umístění 24 ks nových, nepoužitých síťových multifunkčních tiskových zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v ZD a jejich přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
24.09.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
23.01.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.