Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:07

Karta obstarávania #NL 26/2020
Čistenie a monitoring kanalizácií

Informácie

ID zákazky
8676
Názov predmetu
Čistenie a monitoring kanalizácií
Číslo spisu
NL 26/2020
Číslo z vestníka VO
32891 - MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 183-442945
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
272 520,00 EUR
Hlavný CPV
90000000-7 - Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
Doplňujúci CPV
90400000-1 - Kanalizačné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služby – čistenie a monitoring kanalizácií. Bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.10.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty