Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 23:44

Karta obstarávania #ZsNH/7/2018
Sanácia vlhkosti budovy VšZP, Ondavská 3, Bratislava

Informácie

ID zákazky
871
Názov predmetu
Sanácia vlhkosti budovy VšZP, Ondavská 3, Bratislava
Číslo spisu VO
ZsNH/7/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
97 776,70 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45442000-7 - Nanášanie ochranných vrstiev
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Sanácia vlhkosti budovy VšZP na Ondavskej ulici v Bratislave a realizácia prác s tým súvisiacich

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.08.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Prasličková
veronika.praslickova@vszp.sk
+421 220824200

Dokumenty