Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2020 12:44

Karta obstarávania #32715 - MST
Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.

Informácie

ID zákazky
8844
Názov predmetu
Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.
Číslo spisu VO
32715 - MST
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 195/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 180-434005
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
197 564,46 EUR
Hlavný CPV
42630000-1 - Kovoobrábacie stroje
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: elektroerozívná rezačka, CNC obrábacie sústružnícke centrum, brúska na plocho.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.10.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
FONAS, s.r.o.
Adresa
Tehelná 1855/24
Partizánske
95803, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková, LL.M.
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20518

Dokumenty

Elektroerozívna rezačka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
108 633,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42630000-1 - Kovoobrábacie stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

CNC obrábacie sústružnícke centrum

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 711,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42630000-1 - Kovoobrábacie stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Brúska na plocho

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 220,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42630000-1 - Kovoobrábacie stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy