Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2020 12:35

Karta obstarávania #ZPN.270.2.2020
„Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informácie

ID zákazky
8858
Názov predmetu
„Budowa budynku kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Stolarzowice i Górniki – Etap II roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu”
Číslo spisu VO
ZPN.270.2.2020
Číslo z vestníka VO
585664-N-2020
Druh postupu
Próg zamówień powyżej 30 000 €
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
167 420,81 PLN
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45113000-2 - Práce na stavenisku
45112210-0 - Odstránenie pôdneho zvršku
45332200-5 - Práca na vodovodnom domovom potrubí
45332300-6 - Kladenie kanalizačných potrubí
45314310-7 - Pokládka káblov
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311100-1 - Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45312310-3 - Práce na ochrane pred bleskom
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
45430000-0 - Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45440000-3 - Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45342000-6 - Montáž oplotenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamówienia znajduje się na stronie bip zamawiającego adres http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Wszystkie niezbędne informacje projekty, przedmiary znajdują się na stronie internetowej zamawiającego adres http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Termíny

Termin składania ofert
01.10.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Brynek
Adresa
Grabowa 3
Tworóg
42-690, Poľská republika
Procesný garant
Wanda Kogut
wanda.kogut@katowice.lasy.gov.pl
+48 322857463
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek

Dokumenty