Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2020 12:05

Karta obstarávania #MUHO 10105/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ

Informácie

ID zákazky
8860
Názov predmetu
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Číslo spisu VO
MUHO 10105/2020 OPM
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 591 566,00 Kč
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39113600-3 - Lavičky
39112000-0 - Stoličky
39160000-1 - Školský nábytok
39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Stručný opis obstarávania

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobiliáře, který bude umístěn v prostorách školy, zejména v jazykových učebnách, učebnách informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, dále ve velkém kabinetu a kabinetu fyziky a chemie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 10:30:00
Lehota viazanosti ponuky
05.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Procesný garant
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.