Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2020 13:23

Karta obstarávania #MUHO 10108/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)

Informácie

ID zákazky
8862
Názov predmetu
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)
Číslo spisu VO
MUHO 10108/2020 OPM
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
715 499,00 Kč
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie
48190000-6 - Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
45314000-1 - Inštalovanie telekomunikačných zariadení
32420000-3 - Sieťové zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Elektro slaboproud (pro Konektivitu a IT)“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Stručný opis obstarávania

Popis plnění veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je technologická kompletace systému konektivity v rekonstruované části objektu ZŠ Vančurova Hodonín. Řešení sestává z montáže datových rozvaděčů a koncových prvků do již provedené hrubé instalace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 12:00:00
Lehota viazanosti ponuky
05.12.2020

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Procesný garant
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.