Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:54

Karta obstarávania #2160/2020
Prevádzka, doplnenie a rozšírenie informačného systému pre riadenie a prevádzku mestskej dopravy v podmienkach DPMK

Komunikácia