Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 12:37

Karta obstarávania #2160/2020
Prevádzka, doplnenie a rozšírenie informačného systému pre riadenie a prevádzku mestskej dopravy v podmienkach DPMK

Informácie

ID zákazky
8870
Názov predmetu
Prevádzka, doplnenie a rozšírenie informačného systému pre riadenie a prevádzku mestskej dopravy v podmienkach DPMK
Číslo spisu
2160/2020
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
246 406,00 EUR
Hlavný CPV
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo
Doplňujúci CPV
72232000-0 - Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru
72212700-6 - Služby na vývoj softvéru pre obslužné programy
72211000-7 - Programovanie systémového a používateľského softvéru
30162000-2 - Smart (inteligentné) karty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby na správu systému riadiaceho, informačného, kontrolného a odbavovacieho systému DPMK. Presný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
21.10.2020 23:59:59

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Vratislav Šindler
vratislav.sindler@dpmk.sk
+421 0905783309

Dokumenty