Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.08.2022 15:23

Karta obstarávania #056/2020/§117
Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva .

Komunikácia