Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 16:01

Karta obstarávania #BZP.271.28.2020
„Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2021”

Informácie

ID zákazky
8927
Názov predmetu
„Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2021”
Číslo spisu
BZP.271.28.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 184-444568
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
90620000-9 - Odpratávanie snehu
Doplňujúci CPV
90630000-2 - Odpratávanie ľadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert i dokumentów
23.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.10.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Andrychów
Adresa
Rynek 15
Andrychów
34-120, Poľská republika
Procesný garant
Małgorzata Michałek
malgorzata.michalek@andrychow.eu
+48 338429952
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty