Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 13:42

Karta obstarávania #AOMVAS-2-45/2020
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov

Informácie

ID zákazky
8965
Názov predmetu
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
Číslo spisu
AOMVAS-2-45/2020
Číslo z vestníka VO
202/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
23 000,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Doplňujúci CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie zberu, odvozu a ekologickej likvidácie nebezpečných a ostatných odpadov a výkup niektorých druhov odpadov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.10.2020 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Adresa
Sklabinská 20
Bratislava
831 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Války
lubomir.valky@aomvsr.sk
+421 911748271

Dokumenty