Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.07.2021 15:11

Karta obstarávania #057/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Polikliniky Ťahanovce

Komunikácia