Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.06.2023 10:14

Karta obstarávania #057/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Polikliniky Ťahanovce

Komunikácia