Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 06:33

Karta obstarávania #NR-101-20-PŘ-To
Modernizace systému detekce úniku plynu

Informácie

ID zákazky
9013
Názov predmetu
Modernizace systému detekce úniku plynu
Číslo spisu VO
NR-101-20-PŘ-To
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

„Modernizace systému detekce úniku plynu“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s

Stručný opis obstarávania

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Modernizace systému detekce úniku plynu“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.
Členění díla podle jednotlivých areálů Dopravního podniku Ostrava a.s.:
A. Areál autobusy Hranečník
B. Areál autobusy Poruba
C. Areál dílny Martinov
Dílo je dále členěno do jednotlivých dílčích částí, pro všechny areály:
První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)
Druhá dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu
Součásti předmětu plnění je také provádění servisních služeb a dalších odborných dodávek a služeb s cílem zajištění řádného provozu zařízení „Systém detekce úniku plynu“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
18.12.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
18.04.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.