Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.06.2021 07:34

Karta obstarávania #NR-121-20-PŘ-Ko
Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace II

Informácie

ID zákazky
9015
Názov predmetu
Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace II
Číslo spisu VO
NR-121-20-PŘ-Ko
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace II

Stručný opis obstarávania

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování odborných služeb – zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Systém elektrické požární signalizace“ (dále jen „stavba“) v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně výkonu technického dozoru stavebníka (to vše dále jen jako „Inženýrská činnost“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Příkazní smlouvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.10.2020 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
19.01.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.