Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.06.2021 07:18

Karta obstarávania #NR-105-20-OŘ-Ja-IROP
Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů

Informácie

ID zákazky
9058
Názov predmetu
Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů
Číslo spisu VO
NR-105-20-OŘ-Ja-IROP
Číslo z vestníka VO
Z2020-034106
Číslo z vestníka EU
2020/S 192-464586
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
252 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
34622300-6 - Trolejbusy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů

Stručný opis obstarávania

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 18 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
18.01.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
17.01.2022

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.