Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.11.2020 12:48

Karta DNS #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Komunikácia