Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.05.2021 19:08

Karta DNS #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Komunikácia